Wetgeving voor hoogspanningscabines; wat moet u weten?

Ontdek de belangrijke informatie omtrent de wetgeving voor hoogspanningscabines. 

Telcom-Hoogspanningscabines-Bouwbedrijf

Laatst geüpdatet; 25 mei 2022

Door wie moet mijn hoogspanningscabine worden geplaatst?

Hoogspanningscabines mogen enkel worden geplaatst door AREI-erkende installateurs.

Wie mag mijn hoogspanningscabine betreden?

Hoogspanningscabines mogen enkel worden betreden door bevoegde personen die een erkende opleiding hebben gevolgd en in het bezit zijn van een BA4 (gewaarschuwd) of BA5 (vakbekwaam) attest.

Verplichtingen bij een hoogspanningscabine?

Eénmalige risicoanalyse

Als u een hoogspanningscabine laat plaatsen (of er al een heeft), moet u eenmalig een risicionalyse op uw cabine uitvoeren. 

Deze risicoanalyse moet alle mogelijke risico's van uw hoogspanningscabine in kaart brengen. Vervolgens kunnen deze risico's worden gekwalificeerd naargelang de graad van ernst en kunnen er gepaste veiligheids- en beheersmaatregelen worden voorgesteld.

Als uit de risicoanalyse blijkt dat er aanpassingen moeten worden gemaakt om de veiligheid van uw hoogspanningscabine te waarborgen, moeten deze aanpassingen -mits uitzondering - nog in hetzelfde jaar worden gemaakt.

Jaarlijkse keuring

Hoogspanningscabines moeten ook ieder jaar verplicht worden gekeurd. Deze keuring moet steeds gebeuren door een erkend controleorganisme en moet ook worden bijgehouden in een speciaal logboek.

Periodieke controles

Daarnaast moet uw  uw hoogspanningscabine iedere maand of minstens ieder kwartaal preventief worden gecontroleerd (controlebezoek) Deze controlebezoeken mogen gewoon worden uitgevoerd door bevoegde personen binnen uw eigen bedrijf.

Verder moet uw hoogspanningscabine ook ieder jaar een nazicht en onderhoud krijgen. Dit nazicht en dit onderhoud moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf en zijn onderhevig aan strenge regels. 

Ten slotte moet de elektrische installatie van uw hoogspanningscabine ook op verplicht worden nagekeken wanneer;

  • uw cabine voor het eerst in gebruik wordt genomen.
  • uw elektrische installatie opnieuw in werking wordt gesteld na een wijziging of uitbreiding van uw hoogspanningsinstallatie.