Klokkenluiderskanaal

Welkom bij ons meldpunt voor klachten en bedenkingen. 

We hechten veel waarde aan transparantie en streven ernaar om een hoog niveau van klanttevredenheid en werknemersbetrokkenheid te handhaven. Daarom bieden we deze mogelijkheid aan om ons te informeren over eventuele zorgen, klachten of suggesties.