Wetgeving airco's: wat moet u weten?

Ontdek hieronder de belangrijkste informatie omtrent de wetgeving voor airco's. Voor een gedetailleerd overzicht van alle informatie kan u terecht op de website van Vlaanderen.

Telcom-plaatsingAIRCO-Berendrecht-jdw-014

Laatst geüpdatet; 25 mei 2022

Wat zijn de wettelijke vereisten voor de plaatsing van een aircosysteem?

Voor de plaatsing aircosystemen geldt eigenlijk maar één echte vereiste. Deze vereiste heeft te maken met het gebruik van het aircosysteem en het nominaal koelvermogen van het systeem.

Zo moeten aircosystemen voor comfortkoeling (airco in gebouwen waar mensen wonen of werken) en met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW op gebouwniveau worden geplaatst worden door een erkende installateur en airco-energiedeskundige. 

Kleinere aircosystemen (nominaal koelvermogen < 12 kW), zoals particuliere airco's en kleine bedrijfsairco's, moeten niet door een erkende installateur en airco-energiedeskundige worden geplaatst.

Moeten aircosystemen verplicht worden gekeurd?

Aircosystemen voor comfortkoeling en met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW op gebouwniveau moeten iedere 5 jaar energetisch worden gekeurd. Deze keuring dient om het rendement van het aircosysteem te verhogen en/of het energieverbruik van het systeem te verminderen. De energetische keuring van een aircosysteem is tevens verplicht via het VLAREM II en moet - net zoals de plaatsing van de airco - worden uitgevoerd door een airco-energiedeskundige.

Nieuwe airco's met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moeten binnen 12 maanden na ingebruikname een eerste keer worden gekeurd. Deze termijn geldt ook bij een vervanging van een airco-unit of het bijplaatsen van een airco-unit binnen een systeem.

Wat als ik mijn aircosysteem niet (energetisch) laat keuren?

Als u uw aircosysteem niet energetisch laat keuren, kan u strafrechtelijk worden vervolgd of een zware geldboete krijgen. Het niet laten uitvoeren van de (verplichte) keuring wordt namelijk beschouwd als een milieumisdrijf:

  • bij vaststelling van de niet-keuring zal de toezichthouder in kwestie een proces-verbaal opstellen en bezorgen aan het parket.
  • Als het parket beslist om niet strafrechtelijk te vervolgen, zal deze uw dossier overmaken aan de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving.
  • Deze kan vervolgens een geldboete opleggen tot 250.000 euro.

Daarnaast is het uiterst belangrijk dat u het keuringsverslag van uw aircosysteem minstens 5 jaar ter beschikking houdt van de toezichthouder. Doet u dit niet, dan wordt dit aanzien als een milieu-inbreuk en kan de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving u een geldboete opleggen tot 50.000 euro.

Uitzonderingen voor de energiekeuring

U moet u aircosysteem NIET laten keuren;

  • als het systeem onder een overeengekomen energieprestatiecriterium of een contractuele regeling valt waarin een niveau van energie-efficiëntieverbetering is vermeld;
  • als uw systeem wordt beheerd door een nutsbedrijf- of netwerkexploitant. In dit geval is uw aircosysteem aan prestatiemonitoringsmaatregelen aan de systeemzijde onderworpen.

Valt uw systeem in één van deze categorieën, dan moet de energie-efficiëntieverbetering of moeten de prestatiemonitoringsmaatregelen hetzelfde resultaat opleveren als de airco-energiekeuring. Daarnaast moet uw aircosysteem ook regelmatig worden gecontroleerd en beoordeeld.

Grote systemen in niet-residentiële gebouwen

Niet-residentiële gebouwen met een of meerdere airconditioningsystemen of gecombineerde airconditioningsystemen- en ventilatiesystemen met een nominaal vermogen van meer dan 290 kW moeten uiterlijk op 31 december 2025 uitgerust zijn met gebouwautomatisering- en controlesystemen.

Dit gebouwautomatisering- en controlesysteem moet;

  • Het energieverbruik permanent controleren, bijhouden, analyseren en de bijsturing ervan mogelijk maken.
  • De energie-efficiëntie van het gebouw toetsen, rendementsverliezen van technische bouwsystemen opsporen, en de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de voorzieningen of de technische installaties, informeren over de mogelijkheden om de energie-efficiëntie te verbeteren.
  • Communicatie met verbonden technische bouwsystemen en andere apparaten in het gebouw mogelijk maken, en interoperabel zijn met technische bouwsystemen van verschillende soorten eigendomstechnologieën, toestellen en fabrikanten.

Als uw (niet-residentieel) gebouw beschikt over dergelijk systeem, wordt het ook vrijgesteld van de airco-energiekeuring. 

Deze vrijstelling geldt tevens ook voor niet-residentiële gebouwen met airconditioningsystemen met een nominaal vermogen van minder dan 290 kW waarin dergelijke systemen voor gebouwautomatisering-en controle zijn geïnstalleerd.

 

Bron: vlaanderen.be