Premie voor thuisbatterijen; wat moet u weten?

Ontdek hieronder de belangrijkste informatie omtrent premies en de wetgeving voor de plaatsing van een thuisbatterij. Voor een gedetailleerd overzicht van alle informatie kan u terecht op de website van Vlaanderen.

thuisbatterij-telcom-jdw-025

Laatst geüpdatet; 17 mei 2022

Wanneer kom ik in aanmerking voor een premie?

 • U bent een natuurlijke persoon (particulier, koopman of zelfstandige)
 • U plaatst een thuisbatterij in een bestaande of nieuwbouwwoning op uw naam
 • U bent eigenaar van een decentrale productie-installatie voor elektriciteit met een maximaal vermogen van 10 kW of van zonnepanelen met een maximaal omvormervermogen van 10 kVA.

Aan welke voorwaarden moet mijn thuisbatterij voldoen?

 • Uw thuisbatterij is geplaatst door een elektrotechnische installateur met NACE-code 43.211 of 43.212
 • Uw thuisbatterij heeft een geldig keuringsbewijs (AREI-keuring)
 • Uw thuisbatterij is aangesloten op het elektriciteitsdistributienet van Vlaanderen
 • Uw thuisbatterij is GEEN loodbatterij
 • Uw batterijsysteem beschikt over een tweerichtingscommunicatie-interface
 • Uw elektrische installatie beschikt over een digitale meter
 • Uw batterijsysteem moet minstens 10 jaar aangesloten blijven op het distributienet

Hoe kan ik een premie aanvragen?

Om een premie aan te vragen voor de plaatsing van uw thuisbatterij, moet u een premiedossier indienen via de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Dit premiedossier moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

Inhoud premiedossier

Verplichte documenten

 • Een kopie van alle facturen met betrekking tot de plaatsing van uw thuisbatterij. Op deze facturen moeten alle kosten voor de plaatsing duidelijk en gedetailleerd vermeld staan (kostprijs batterij, kostprijs omvormer en plaatsingskosten).
 • Een verklaring op eer van de installateur die uw thuisbatterij heeft geplaatst.
 • Een geldig keuringsbewijs van uw thuisbatterij

Indienen premiedossier/aanvragen premie

Termijn

Als uw premiedossier volledig is, moet u deze binnen de 9 maanden na de datum van ingebruikname (AREI-keuring) van uw thuisbatterij indienen om een premie aan te vragen.

Procedure

U moet uw aanvraag/premiedossier online indienen via de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Nadat u uw aanvraag/premiedossier heeft ingediend, ontvangt u binnen de 4 tot 6 maanden een antwoord (per e-mail).

Als uw aanvraag/premiedossier onvolledig is, zal u een e-mail krijgen met de vraag om de ontbrekende documenten na te sturen. 

Als uw aanvraag/premiedossier volledig is en wordt goedgekeurd, ontvangt u een goedkeuringsmail en zal uw premie binnen de 2 maanden worden uitbetaald.

Wat zijn de bedragen?

De premie die u kan ontvangen is afhankelijk van het vermogen van uw thuisbatterij en kan nooit meer dan 40% van uw factuur zijn. 

Daarnaast worden het maximale bedrag en de voorwaarden van de premie bepaald door de datum en het jaar van ingebruikname van uw batterij. 

Hieronder een overzicht;

bron afbeelding: Vlaanderen.be

Ook goed om te weten: het Vlaamse budget voor premies voor 2022 is beperkt. Het is dus mogelijk dat de bedragen in de loop van het jaar worden verlaagd. Des te meer redenen om er snel bij te zijn!

Hoe lang kan ik nog een premie aanvragen?

Zoals u uit de bovenstaande tabel kan aflezen, kan u nog tot en met 2024 een premie ontvangen voor uw thuisbatterij.

De jaartallen in de tabel hebben betrekking op de datum van ingebruikname van uw thuisbatterij. Als u in de toekomst dus een premie wil aanvragen voor uw thuisbatterij, moet de datum van ingebruikname ten laatste 31 december 2024 zijn en kan u uw premiedossier nog indienen t.e.m. 30 september 2025. 

Extra informatie en wetgeving

Meer informatie over de premies voor thuisbatterijen vindt u terug op de website van Vlaanderen

Meer informatie over de wetgeving omtrent premies voor thuisbatterijen vindt u terug in het Belgische Staatsblad.