Premies voor zonnepanelen; wat moet u weten?

Ontdek hieronder de belangrijkste informatie omtrent premies en de wetgeving voor de plaatsing van zonnepanelen. Voor een gedetailleerd overzicht van alle informatie kan u terecht op de website van Vlaanderen.

plaatsing-zonnepanelen-carport-jorendeweerdt-jdw-018

Laatst geüpdatet; 17 mei 2022

Wanneer kom ik in aanmerking voor een premie?

 • De premie voor zonnepaneelinstallaties kan worden aangevraagd door natuurlijke personen en (particulieren, koopmannen, zelfstandigen) en rechtspersonen (vennootschappen, organisaties).

Aan welke voorwaarden moet mijn gebouw voldoen?

 • Uw gebouw moet voor 1 januari 2014 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet van Fluvius OF de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen moet meer dan 5 jaar geleden werden verleend en het gebouw moet voldoen aan de EPB-eisen.
 • Als uw gebouw een verwarmd gebouw is, dan moet uw dak een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) van 3 m2K/W hebben. Is uw gebouw geen verwarmd gebouw (bv. vrijstaande garage), dan is dit geen vereiste.
 • Het dak en onderdak van uw gebouw mogen geen asbesthoudende materialen bevatten.
 • Achter het aansluitingspunt van uw elektrische installatie zijn of waren voorheen geen andere zonnepanelen in dienst.

Aan welke voorwaarden moet mijn zonnepaneelinstallatie voldoen?

 • Uw zonnepanelen zijn volledig nieuw geplaatst. Uitbreidingen van bestaande installaties komen NIET in aanmerking voor de premie.
 • Uw zonnepanelen zijn fotovoltaïsche zonnepanelen met een omvormervermogen van maximaal 10 kVA. 
 • Uw zonnepanelen zijn geplaatst of gevalideerd door een RESCert-gecertificeerde installateur.
 • Uw zonnepanelen zijn geplaatst op het dak van uw woning of uw gebouw.
 • Uw zonnepanelen mogen gedurende een periode van 15 jaar niet naar een ander perceel worden verplaatst.
 • Uw zonnepaneelinstallatie moet over een digitale meter beschikken.

Hoe kan ik een premie aanvragen?

U kan een premie voor de plaatsing van uw zonnepanelen online aanvragen bij Fluvius. Hiervoor moet u verschillende documenten indienen.

Verplichte documenten

 • Een kopie van alle facturen met betrekking tot de plaatsing van uw zonnepanelen
 • Het RESCert-nummer van uw installateur
 • De datum en het nummer van de EPB-aangifte van uw gebouw (als uw gebouw na 1 januari 2014 aangesloten werd op het elektriciteitsnet)
 • (indien van toepassing) Bewijsstuk dat u een beschermde afnemer bent

Termijn

U moet de premie-aanvraag binnen de 6 maanden na de datum van ingebruikname (AREI-keuring) van uw zonnepanelen indienen.

Procedure

U moet uw aanvraag online indienen via de website van Fluvius. 

Als uw aanvraag onvolledig is, zal Fluvius u contacteren om de ontbrekende documenten na te sturen. 

Als uw aanvraag volledig is en wordt goedgekeurd, zal Fluvius uw premie uitbetalen.

De premie voor de plaatsing van zonnepanelen kan éénmalig worden ontvangen en is beperkt tot

 • 1 premie per woning of wooneenheid in residentiële gebouwen.
 • 1 premie per gebouw voor niet residentiële gebouwen.

Wat zijn de bedragen?

De premie wordt berekend op basis van het vermogen van uw zonnepanelen zelf (niet de omvormer) en kan maximaal 40% van de totale investeringskosten (incl. btw) bedragen. Het maximumbedrag per installatie ligt in 2022 vast op 1500 euro. 

Ook goed om te weten; het premiebedrag voor 2022 ligt vast. De premiebedragen voor 2023 en 2024 zijn verwachte bedragen, aangezien de premiebedragen in deze jaren nog trapsgewijs zullen dalen.

 

 

bedrag 2022

bedrag 2023

bedrag 2024

0 tot 4 kWp

300 euro/kWp

150 euro/kWp

75 euro/kWp

4 tot 6 kWp

150 euro/kWp

75 euro/kWp

37.5 euro/kWp

maximum per installatie

1.500 euro

750 euro

375  euro

bron: energiesparen.be

 

Beschermde afnemers

Het premiebedrag voor beschermde afnemers ligt 20% hoger over de gehele lijn. Daarnaast kan de premie voor beschermde afnemers maximaal 48% van de totale investeringskosten (incl. btw) bedragen.

 

 

bedrag 2022

bedrag 2023

bedrag 2024

0 tot 4 kWp

360 euro/kWp

180 euro/kWp

90 euro/kWp

4 tot 6 kWp

180 euro/kWp

90 euro/kWp

45 euro/kWp

maximum per installatie

1.800 euro

900 euro

450 euro

bron: energiesparen.be

Hoe lang kan ik nog een premie aanvragen?

Zoals u uit de bovenstaande tabellen kan aflezen, kan u nog tot en met 2024 een premie ontvangen voor uw zonnepanelen.

De jaartallen in de tabel hebben betrekking op de datum van ingebruikname van uw zonnepanelen. Als u in de toekomst dus een premie wil aanvragen voor uw zonnepanelen, moet de datum van ingebruikname ten laatste 31 december 2024 zijn en kan u uw aanvraag nog indienen t.e.m. 31 maart 2025. 

Extra informatie en wetgeving

Meer informatie over de premies voor zonnepanelen vindt u terug op de website van Vlaanderen