Premie voor warmtepompen; wat moet u weten?

Ontdek hieronder de belangrijkste informatie omtrent premies en de wetgeving voor de plaatsing van een warmtepomp. Voor een gedetailleerd overzicht van alle informatie kan u terecht op de website van Vlaanderen.

Telcom-plaatsingAIRCO-Berendrecht-jdw-001

Laatst geüpdatet; 18 mei 2022

Aan welke voorwaarden moet mijn woning voldoen?

 • Uw woning moet voor 1 januari 2014 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet van Fluvius OF de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen moet meer dan 5 jaar geleden werden verleend en uw woning moet voldoen aan de EPB-eisen.

Aan welke voorwaarden moet mijn warmtepomp voldoen?

 • Uw warmtepomp is geplaatst (of minstens gecontroleerd) door een RESCert-gecertificeerde installateur of een installateur met een certificaat van bekwaamheid voor ondiepe geothermische systemen (enkel voor geothermische warmtepompen).
 • Uw warmtepomp wordt gebruikt voor de verwarming van (een ruimte van) uw woning én eventueel sanitair water. De premie geldt NIET voor warmtepompboilers (hier is een andere premie voor) en warmtepompen die kunnen koelen (airco's). 
 • Uw warmtepomp heeft een Europees productlabel (min. A+++ bij geothermische warmtepompen, min. A+ bij andere types).
 • Uw warmtepomp voldoet aan alle technische eisen van Fluvius.

Hoe kan ik een premie aanvragen?

Tot en met 30 juni 2022 kan u een premie aanvragen via Fluvius. 

Vanaf 1 juli 2022 wordt de premie voor warmtepompen opgenomen in de 'Mijn Verbouwpremie'. Deze kan u vanaf 1 oktober 2022 online aanvragen via de nieuwe website 'mijnverbouwpremie.be.'

Verplichte documenten

 • Een kopie van alle facturen met betrekking tot de plaatsing van de warmtepomp
 • Een attest met technische informatie over de warmtepomp
 • Een foto van de volledige warmtepompinstallatie met vermelding van datum
 • Een technische fiche waarop aangegeven staat hoe de actieve koelfunctie definitief werd uitgeschakeld
 • Een kopie van het Europese productlabel
 • (papieren aanvraag) Het aanvraagformulier en het attest van de plaatsing door een installateur
 • (indien van toepassing) Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
 • (indien van toepassing) Een bewijsstuk dat uw een beschermde afnemer bent
   

Termijn

U moet uw premie-aanvraag indienen binnen de 24 maanden na de datum op uw eindfactuur

Procedure

U moet uw aanvraag online of via papier indienen bij Fluvius. 

Als uw aanvraag onvolledig is, zal Fluvius u contacteren om de ontbrekende documenten na te sturen. 

Als uw aanvraag volledig is en wordt goedgekeurd, zal Fluvius uw premie binnen de 6 maanden uitbetalen.

Wat zijn de bedragen?

Het premiebedrag dat u kan ontvangen is afhankelijk van uw type warmtepomp en kan maximaal 40% van uw factuur bedragen.

Voor klanten met 'uitsluitend nachttarief' kan het premiebedrag maximaal 50% van de factuur bedragen.

Hieronder een overzicht; 

Geothermische warmtepompen

 • Premie met eindfactuur van 1-7-2020 tot 31-12-2020: 4.000 euro 
 • Premie met eindfactuur in 2021: 4.000 euro
 • Premie met eindfactuur in 2021 voor klanten met 'uitsluitend nachttarief': 1.500 euro
 • Premie met eindfactuur in 2022 en 2023: 4.000 euro
 • Premie met eindfactuur van 1-1-2022 tot 30-6-2022 voor klanten met ‘uitsluitend nachttarief’: 4.800 euro

Lucht/water-warmtepompen

 • Premie met eindfactuur van 1-7-2020 tot 31-12-2020: 1.500 euro
 • Premie met eindfactuur in 2021: 1.500 euro
 • Premie met eindfactuur in 2021 voor klanten met 'uitsluitend nachttarief': 1.800 euro
 • Premie met eindfactuur in 2022 en 2023: 3.000 euro
 • Premie met eindfactuur van 1-1-2022 tot 30-6-2022 voor klanten met ‘uitsluitend nachttarief’: 2.700 euro

Hybride lucht/water-warmtepompen

 • Premie met eindfactuur van 1-7-2020 tot 31-12-2020: 800 euro
 • Premie met eindfactuur in 2021: 800 euro
 • Premie met eindfactuur in 2021 voor klanten met 'uitsluitend nachttarief': 960 euro
 • Premie met eindfactuur in 2022 en 2023: 1.800 euro
 • Premie met eindfactuur van 1-1-2022 tot 30-6-2022 voor klanten met ‘uitsluitend nachttarief’: 2.700 euro

Lucht/lucht-warmtepompen

 • Premie met eindfactuur van 1-7-2020 tot 31-12-2020: 300 euro
 • Premie met eindfactuur in 2021: 300 euro
 • Premie met eindfactuur in 2021 voor klanten met 'uitsluitend nachttarief': 360 euro
 • Premie met eindfactuur in 2022 en 2023: 300 euro
 • Premie met eindfactuur van 1-1-2022 tot 30-6-2022 voor klanten met ‘uitsluitend nachttarief’: 360 euro

 

Ook goed om te weten; uw premie wordt verdubbeld als;

 • uw warmtepomp werd geplaatst ter vervanging van een bestaande elektrische weerstandsverwarming (bijv. accumulatoren) in een gebouw dat al vóór 1 januari 2006 op het elektriciteitsnet is aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief.
 • uw woning ligt in een gebied zonder aardgasnet.

 

Beschermde afnemers

Voor beschermde afnemers (personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en gas) liggen de premiebedragen hoger; 

 • Eindfactuur van 1-7-2020 tot 31-12-2020: van 360 tot 4.800 euro (afhankelijk van het type warmtepomp), telkens met een maximum van 48% van de factuur.
 • Eindfactuur van 1-1-2021 tot 30-6-2022 (met of zonder ‘uitsluitend nachttarief’): van 360 tot 4.800 euro (afhankelijk van het type warmtepomp), telkens met een maximum van 50% van de factuur.

Uitzondering

De premie voor warmtepompen is cumuleerbaar met de premie voor warmtepompboilers, maar enkel als de warmtepompboiler eerst werd geplaatst.

 

bronnen: Vlaanderen.be en Fluvius.be